สนามกีฬาแห่งชาติที่เคยภาคภูมิ ถูกมองว่าเป็นสิ่งที่ ผิดปกติ

งามหน้า! สนามกีฬา แห่งชาติที่เคยภาคภูมิ ถูก{มองว่า|เห็นว่า|คิดว่า}เป็นสิ่งที่ ผิดปกติ ล่าสุดผู้นำยื่นหนังสือลาออกท่ามกลางการปราบ{ทุจริต|โกง|คดโกง} สนามกีฬา แห่งชาติที่เคยภาคภูมิ ถูก{มองว่า|เห็นว่า|คิดว่า}เป็นสิ่งที่ ผิดปกติ กลายเป็น{ปม|เงื่อน}เดือดระดับประเทศ{จน|จนกระทั่ง|จนถึง|กระทั่ง}ประธานาธิบดีต้องลาออก จากกรณีสนาม กีฬา แห่งชาติหมีดิ่ญ (My Dinh National Stadium) ที่เคยได้ชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์ แห่งความภาคภูมิใจ ของชาวเวียดนาม แต่ตอนนี้กลับถูก{มองว่า|เห็นว่า|คิดว่า}เป็นสิ่งที่ "ผิดปกติ" เมื่อเทียบกับสถานการณ์เศรษฐกิจ ของประเทศ{ในปัจจุบัน|ในขณะนี้|ในตอนนี้}...